Bygg och anläggning

Valet av förbandsmaterial skall återspegla riskerna som finns på arbetsplatsen. Vid arbetsplatser som kan byta utseende från dag till dag, som en stor byggarbetsplats, gäller det att tänka på det när man väljer vilken typ av förbandsutrustning man skall utrusta sig med. Det är viktigt att tänka på tillgängligheten för att snabbt kunna hjälpa en skadad person. Att utrusta byggbarackerna med stationär utrustning är bra då många vänder sig dit vid en olycka, men viktigt blir då att det också finns en utryckningsväska där också som man snabbt kan ta med sig till den skadade personen. Om det går är det också bra att skapa förbandsstationer på flera ställen på byggarbetsplatsen. Tänk då på att skylta upp dem ordentligt så att alla snabbt kan se var utrustningen finns. Det kan många gånger vara människor från flera olika bolag på samma bygge och de kanske nyss har börjat arbeta där, så se till att all utrustning är tydligt upp skyltad samt mycket lättillgänglig.

Industri

Att utrusta sin industri med rätt förbandsmaterial kan ibland kännas svårt. Det är riskerna på arbetsplatsen som skall lägga grunden för vilket material man skall utrusta med och vart det skall sitta. Förutom valet av utrustning måste man också tänka på att alla medarbetare vet rutinerna vid en olycka, hur man skall agera, vart materialet finns och kanske även vilket material som skall användas. Är det en olycka med tex syra så skall ögonsköljen som sitter närmast arbetsplatsen vara utrustad för denna typ av olycka och också den utrusningen som skall användas vid olyckan. Att säkerställa rutiner för hur man agerar vid olyckor görs lämpligast tillsammans med utbildningarna i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Vid varje arbetsställe kan man kolla om maskinen eller arbetsstället har risker för:

 • Sårskador
 • Ögonskador
 • Brännskador
 • Klämskador

När man har klart för sig vilken typ av skaderisker som föreligger så kan man sedan komma fram till vilken typ av utrustning som passar bäst vid just denna maskinen eller arbetsstället.

SafeAid har en bred kunskap om vilka risker som finns och vilket material som bör sitta var och vi hjälper alla våra kunder med konsultation kring vilka typer av material som det finns att välja mellan vid de olika arbetsställena.

Hotell och restaurang

I restaurangen gäller det att utrusta sig för de olyckor som kan hända där. Det gäller att ha bra material för mindre skärsår och små brännskador som ofta förekommer. Fokus bör ligga på att ha de produkter som det är åtgång på, som plåster och brännskadeplåster. Det gäller att välja rätt plåster så att de är livsmedelsanpassade. Rätt plåster för restaurang är blå plåster.

Utrustningen skall också kunna täcka behovet vid en större skada, tex om någon får hett vatten över sig eller en allvarlig skärskada.

Verksamheter med personer som kommer och bor tillfälligt på platser ställe krav på skyltningen. Det måste vara lätt och snabbt att hitta utrymningsskylten ifall gästerna snabbt måste utrymma samt enkelheten att snabbt hitta förbandsmaterial eller hjärtstartare vid en olycka.  Utrustningen skall kunna hantera de mindre skador, skärsår eller mindre brännskador som lätt uppkommer i restaurangen, samt större skador. Vid receptionen eller kassan är det fördelaktigt att placera hjärtstartaren och en utryckningsväska, så att det snabbt går att ta med sig material till en skadad person som en gäst eller liknande. Därför räcker det inte med att bara utrusta köket eller andra riskområden på arbetsplatsen, utan tänk på hur man skall ta hand om en gäst som råkat illa ut också.

Att tänka på när man utrustar en restaurang:

 • Små skärsår är vanliga, enkelhet till plåster
 • Små brännskador är vanliga, enkelt sätt att behandla dessa
 • Ögonskölj skall finnas vid starka kem, tex diskmedel
 • Kunskap om luftvägsstopp
 • Välj material som sitter skyddat mot matfett eller vid rengöring av restaurangen
 • Akutväska och hjärtstartare vid kassan, känns tryggt för kunderna samt snabbt på plats vid behov.

Verkstad

I verkstadsmiljön gäller det att välja material som sitter skyddat mot damm och smuts. Valet av material skall vara gjort med verksamhetens risker som grund. I verkstadsmiljön finns det generellt risker för alla skadegrupperna, skärskador, ögonskador, brännskador och klämskador. Storleken på verkstad kan ha stor betydelse för vilket material som skall sitta vart. Är det en mindre verkstad kan det räcka med ett väl utrustat förbandsskåp som har material för att behandla alla skadegrupperna. Det gäller då att se till att det finns ögonskölj vid de ställen som kräver det, truckladdningsplatser, kem eller oljedepåer.

Är det en större verkstad så kan det hända att det är bättre att sprida ut materialet. Finns det ett ställe där svetsarbeten sker och det är där det finns risk för brännskador så gäller det att utrusta varje station utifrån stationen/arbetsställets risker.

Kunskap är alltid mycket viktigt och att gå en första hjälpen-kurs som är speciellt inriktad på skaderisker i verkstadsmiljö är alltid att föredra framför en generell första hjälpen-kurs.

Underhåll och renhållning

Förutom de fasta arbetsplatserna som återvinningscentraler, verkstäder etc så är det viktigt att utrusta arbetsbilarna. Underhållsarbeten och renhållningsarbeten har ofta en stor del av arbetsplatsen mobil och många utgår från sina arbetsfordon. Det ställer stora krav på att välja rätt utrustning för arbetsbilarna. Utrustningen skall fungera vid alla olika arbetsmomenten som man utför och det kan variera stort från dag till dag. En komplett utrustad bilväska bör innehålla material så att man både kan hantera en skada som uppkommit i en arbetssituation, samt även om man är först fram vid en trafikolycka. SafeAid har ett stort urval av de bilskadeväskor som finns på marknaden och kan hjälpa er med vilka olika väskor som finns.

Lager – logistik

Lager är ofta stora arbetsplatser med stora ytor och mycket rörelse. Närheten till förbandsmaterialet samt tydlig uppskyltning är mycket viktigt för att snabbt kunna ge hjälp till en skadad person. Lagret har några ställen som mans kall kolla på när man utrustar:

 • Ögonskölj vid alla truckladdningar
 • Förbandsmaterial vid in/ut lastning
 • Förbandsmaterial vid packplatserna
 • Utryckningsväska vid lagerkontor
 • Närhet till förbandsmaterial i hela lokalen, riktmärke 25m mellan varje station
 • Tydligt uppskyltat
 • Hjärtstartare inom 3 minuter på hela lagret
 • Utbildning inriktad på lagerverksamhet

Butik, service, bensin

Butiker ses ofta som offentliga platser. Det är naturligt att folk som råkat ut för en olycka vänder sig till närmsta butik för att få hjälp. Valet av material bör återspegla detta så att man i butiken även kan ta hand om en kund som gjort sig illa och behöver hjälp.

Ett bra sätt att veta att det alltid går att hjälpa till är att sätta en utryckningsväska i kassan. Är den korrekt utrustad så bör där finnas material för sårskador, både stora och små, ögonskölj, brännskador, klämskador samt gärna mun-mun mask ifall man behöver ge hjärt-lungräddning.

Se över skaderiskerna som finns i butiken samt på lagret. Rätt material på rätt plats, inte bara material.

Kontor

Skaderiskerna på ett kontor är generellt sett väldigt små, men de finns där. Behovet av förbandsmaterial på ett kontor kan ofta täckas av någon form av förbandsstation, ett skåp, en tavla eller ett första hjälpen kit. Är det flera våningar bör det dock sitta material på varje våning, så att det kan räknas som lättillgängligt.

Hjärtstopp sker utan förvarning och är lika sannolikt på ett kontor som i en verkstad. Därför är det alltid en rekommendation att utrusta arbetsplatsen med en hjärtstartare och se till att rutiner finns för hur man skall agera vid hjärtstopp. En årlig kurs i hjärt-lungräddning är inte bara nödvändigt för att följa riktlinjerna som finns, det är även ett bra tillfälle att gå igenom de interna säkerhetsrutinerna och en översyn av systematiska säkerhetsarbetet.

Hjärtstartaren bör sitta så att man alltid kan påbörja behandling inom 3 minuter. Är arbetsplatsen så stor så att det inte går behövs det fler än en hjärtstartare där.

Idrottsanläggningar

En idrottsanläggning är både en arbetsplats för de som arbetar där, samt en samlingsplats för alla som idrottar där eller publiken som rest dit. Att säkerheten hålls hög för alla som vistas där bör vara högt prioriterat och valet av material bör göras både utifrån de risker som finns i arbetet men även de risker som finns för publik eller utövare.

Förbandsstationer med bärbara alternativ, tex någon form av akutväska, är att föredra då avstånden kan vara stora på idrottsanläggningar och man behöver få med sig material fram till den skadade.

Att tänka på:

 • Utrusta verkstaden/verkstäderna som arbetarna använder
 • Utrusta de ställen som behöver ögonskölj, laddplatser, städrum, ismaskiner etc
 • Se till att det finns tillräckligt många bårar på anläggningen och att de är tydligt skyltade
 • Använd helst förbandsmaterial-stationer som är bärbara så att det går att ta med sig till den skadade
 • Hjärtstartare, med många människor på en plats ökar också risken för att det inträffar hjärtstopp där, se till att det finns tillräckligt många hjärtstartare och att personalen kan hantera dessa

Förvaltning

Många förvaltningar är utspridda med flera olika arbetsställen. Det kan vara olika verkstäder, kontor, arbetsfordon etc. För att alltid kunna veta om att det finns rätt material på rätt plats bör man utrusta varje ställe utifrån de risker som finns där, även om det inte är personal på varje arbetsplats dagligen. Det gäller även att se till att alla arbetarna har tillgång till utrustning mellan varje arbetsställe, så maskiner, arbetsbilar och liknande skall vara utrustade med material.