Hätäensiapukurssi 8h

Hätäensiapukurssi 8h antaa hyvät tiedot ja taidot ensiavun antamiseen erilaisissa hätätilanteissa.

Kurssi sisältää:

  • Toiminta onnettomuustilanteessa ja avun hälyttäminen
  • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
  • Palovammat
  • Tavallisimpien sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
  • Vierasesine hengitystiessä
  • Tajuttoman ensiapu
  • Sydänpysähdys, elvytys ja defibrillaatio

[block id=”safeaid-utbildning-banner”]

Scroll to Top