Hätäensiapukurssi 4h

Heartstart_HS1_Action

Hätäensiapukurssi 4h antaa valmiudet välittömän ensiavun antamiseen hätätilanteissa.

Kurssi sisältää:

  • Toiminta onnettomuustilanteessa ja avun hälyttäminen
  • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
  • Vierasesine hengitystiessä
  • Tajuttoman ensiapu
  • Sydänpysähdys, elvytys ja defibrillaatio

[block id=”safeaid-utbildning-banner”]

Scroll to Top