HS-1_Action_shot_1

Elvytys ja defibrillaatiokurssi sopii kaikille. Kurssilla harjoitellaan autettavan elvytystä sekä neuvovan defibrillaattorin käyttöä. Kurssi antaa valmiudet aloittaa välittömät henkeä pelastavat toimet sydänpysähdystilanteessa työpaikalla ja kotona.

Kurssin kouluttajina toimivat kokeneet ensihoitoalan ammattilaiset, jotka opastavat kurssilaisia toimimaan oikein sairaalan ulkopuolisissa sydänpysähdystilanteissa.

Elvytys- ja defibrillaatiokurssi on Euroopan elvytysneuvoston (ERC) elvytyssuositusten sekä Käypä Hoito-ohjeiden suositusten mukaista koulutusta.