Action_picture

EA1®-kurssitodistus on pätevä koko Euroopassa ja järjestetystä EA1®-kurssista on työnantajalla mahdollisuus saada KELA-korvaus.

Kurssi sisältää:

 • Avun hälyttäminen
 • Haavojen ensiapu
 • Nivelvammat ja raajojen murtumat
 • Ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Palovammat ja sähkötapaturmat
 • Auttaminen sairauskohtauksessa ja onnettomuudessa
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Astma ja allerginen reaktio
 • Myrkytys
 • Verenkierron heikentyminen (sokki)
 • Vierasesine hengitystiessä
 • Tajuttoman ensiapu
 • Sydänpysähdys, elvytys ja defibrillaatio