Työpajat

Konepajateollisuudessa tapaturmanvaara on yleensä ilmeinen tai erityinen. Työpajojen koko vaihtelee pienistä todella suuriin. Tilat tulee varustaa riittävin ensiapuvälinein ja ne tulee sijoittaa lähelle paikkoja, joissa tapaturman riski on suurin.

Kiinteitä ensiapupisteitä sijoitetaan tarpeen mukaan jokaiseen kerrokseen ja mikäli välimatkat hallissa ovat pitkiä sijoitetaan samaan kerrokseen useampi ensiapupiste 25 m välein, jotta välineet ovat nopeasti saatavilla. Lisäksi viereen on hyvä kiinnittää myös mukaan otettava ensiapulaukku tai ensiapupakki, jotta välineet saadaan helposti ja nopeasti loukkaantuneen luokse. Mikäli tiloissa tehdään esim. hitsauksia tai käytetään vahvoja happoja tai emäksiä tulee näiden paikkojen yhteydessä olla myös riittävä määrä silmänhuuhtelupulloja telineineen. Samoin esim. trukkien latauspisteiden luota tulee löytyä silmänhuuhteluvälineet. Palovammojen riski huomioidaan sijoittamalla näiden toimintojen lähelle joko Ensiapuasema Pro tai lisäämällä ensiapukaappiin palovammasiteitä.

Ensiapupisteet merkitään selkeästi asianmukaisin kyltein. Henkilökunnan säännöllisillä ensiapukoulutuksilla varmistetaan,että kaikki tietävät miten toimia onnettomuuden sattuessa.

Defibrillaattorit ovat nykypäivää myös työpaikoilla. Helppokäyttöisen ja neuvovan defibrillaattorin käyttö elvytystilanteessa parantaa potilaan ennustetta huomattavasti.

 

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]

Scroll to Top