Rakentaminen

Ensiapuvälineiden valinnassa tulisi ottaa huomioon tapaturmariskit, joita työpaikalla esiintyy. Rakennustyömailla tapaturman vaara on erityinen. Työmaa voi muuttua päivästä toiseen ja on tärkeää miettiä millaiset välineet vastaavat tarpeita muuttuvissa tilanteissa. Oikeat ja riittävät välineet oikein sijoitettuna mahdollistavat loukkaantuneen nopean auttamisen hätätilanteessa.

Työmaakopit varustetaan kiinteillä ensiapupisteillä kuten ensiapuasemilla tai ensiapukaapeilla. Silmänhuuhtelupullot seinätelineissä pisteiden viereen. Lisäksi on tärkeää,että vierestä löytyy myös mukaan otettava ensiapupakki tai ensiapulaukku, jossa välineet saadaan nopeasti mukaan loukkaantuneen luo.

Mikäli kyseessä on suuri työmaa voidaan pienempiä ensiapupisteitä kuten laastariautomaatteja sijoittaa eri puolille työmaata, jolloin ne ovat helposti saatavilla työpäivän aikana.

Muista merkitä ensiapupisteet selkeästi asianmukaisilla kylteillä, jotta jokainen voi nopeasti nähdä mistä välineet löytyvät. Rakennuksilla työskentelee usein henkilöitä useista eri yrityksistä tai he ovat vasta aloittaneet siellä työskentelyn. Myös lista ensiapukoulutetuista henkilöistä pitäisi olla näkyvillä.

Defibrillaattorit ovat nykypäivää myös työpaikoilla. Helppokäyttöisen ja neuvovan defibrillaattorin käyttö elvytystilanteessa parantaa potilaan ennustetta huomattavasti. Sydänpysähdys tulee usein varoittamatta ja se voi tulla kenelle tahansa iästä tai sukupuolesta riippumatta.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]

Scroll to Top