Liikuntapaikat

Liikuntahallit, uimahallit ja kuntokeskukset kokoavat yhteen suuren määrän ihmisiä. Tapaturman vaara on ilmeinen ja ensiapuvälineitä valittaessa tulee ottaa huomioon monenlaisia tapaturmia. On tärkeää, että huomioon otetaan sekä henkilökunnan että asiakkaiden turvallisuus.

Kiinteiden ensiapuasemien lisäksi tarvitaan mukaan otettavia ensiapulaukkuja, jolloin ensiapuvälineet saadaan nopeasti loukkaantuneen luokse. Välineistössä pitää huomioida yleisimmät tarpeet urheiluvammoissa kuten pikakylmähauteet, tukisiteet ja sidokset haavoja varten. Potilaan siirtovälineet tulee olla helposti saatavilla. Silmänhuuhteluvälineet sijoitetaan paikkoihin, joissa käsitellään esim. allaskemikaaleja, vahvoja pesuaineita tai ladataan jääkonetta. Palovammasiteet kuuluvat välineistöön paikoissa, joissa on saunat. Ensiapuvälineet merkitään selkeästi asianmukaisin kyltein.

Henkilökunnan säännöllinen heille räätälöity ensiapukoulutus liikuntapaikoissa pitää taidot kunnossa hätätilanteissa toimimista varten.

Defibrillaattorit ovat yleisesti käytössä myös liikuntapaikoilla. Helppokäyttöinen ja neuvova defibrillaattori parantaa elvytettävän potilaan ennustetta huomattavasti. Sydänpysähdys tapahtuu usein ilman varoitusta ja se voi tulla kenelle tahansa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Koska asiakasmäärät ovat suuria ja raskas liikunta ja saunominen nostavat riskiä on defibrillaattorin hankinta todella tärkeää.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]

Scroll to Top