Kokonaisratkaisut

Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset ensiaputarvikkeet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä miten toimia hätätilanteessa.

Suositukset hankittavista välineistä perustuvat siihen millaiset tapaturmariskit kyseisellä työpaikalla on. Riskiluokat ovat:

1.Tapaturman vaara on vähäinen esim. toimistot ja virastot

2. Tapaturman vaara on ilmeinen esim. rakennustyöt ja keittiöt

3. Tapaturman vaara on erityinen esim. syövyttävien ja myrkyllisten aineiden vaara ja palo- tai sähkötapaturmanvaara

Olemme keränneet sivuillemme erilaisia kokonaisratkaisuja helpottamaan ensiapuvälineiden valintaa erilaisilla työpaikoilla. Autamme mielellämme mikäli haluatte lisätietoja ja räätälöimme juuri teidän toimenkuvaanne ja toimitiloihinne sopivan ratkaisun.

Scroll to Top